Техника и технология на предприятиях туризма

Название материала Автор Год издания
Программы уч.дисциплины и аннотации
РПД Техника и технология на предприятиях туризма Столярова Вероника Константиновна
2023